Strategier

Webbstrategi

Webbstrategi handlar om att göra rätt saker i rätt tid. Med en genomtänkt strategi ökar sannolikheten för att din webbplats blir lönsam. Precis som alla företag eller organisationer måste ha en övergripande affärs- eller verksamhetsplan, måste det också finnas ett dokument som reglerar vad som händer på webben. En webbstrategi ska syfta till att agera som beslutsunderlag när du ska ta din produkt/webb från var den är idag till målet du har för den på lång sikt.

Kommunikationsstrategi

Att ha en kommunikationsstrategi är en förutsättning för att framgångsrikt kunna bygga ett varumärke. För MarknadsHuset är kommunikationsstrategin en viktig utgångspunkt i allt vi gör för våra uppdragsgivare. Allt blir så mycket enklare och mer effektivt – oavsett om det är en liten banner eller en profilkampanj som ska göras. MarknadsHuset hjälper dig att ta fram en relevant och handgriplig kommunikationsstrategi som sedan ligger till grund för din kommunikation.