FÖRETAGSTIDNING – Vi vet hur man berör och inspirerar
– väcker känslor och köplust

Vi ser till att ni får en företagstidning som ni stolt kan visa upp för era medarbetare och kunder! Våra journalister har kvalificerad erfarenhet av redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.
Vi ordnar även en tilltalande layout, foto och tryck. Smidigt och enkelt – bara en kontakt för dig!

Företagstidningar:
• skapar en relation med befintliga kunder och nätverk.
• fördjupar relationen med nya kontakter.
• gör företagets erbjudande konkret och begripligt, särskilt kunskapstjänster med ett komplext innehåll.
• laddar varumärket.
• erbjuder kunderna ett mervärde.

Företagstidningen är ett oslagbart sätt att nå kunder, investerare, opinionsbildare och andra målgrupper. Det kan lika gärna vara en företagstidning, organisationstidning eller medlemstidning – allt beror på avsändare och målgrupp.

Det redaktionella arbetssättet gör företagstidningen mer trovärdig och intressant än traditionell information och reklam. Företagstidningen är också viktig inom företaget. Den skapar stolthet och samhörighet bland medarbetarna.

Använd företagstidningen i så många kanaler som möjligt. Särskilt på webben. När du producerar din företagstidning ska du tänka brett: hur kan materialet användas på webbplatsen, bloggen, i det digitala nyhetsbrevet, Facebook, med mera? När materialet sprids till fler kanaler blir en företagstidning än mer svårslagen i marknadsföringssammanhang.

I vårt team finns kompetent personal som även har mångårig erfarenhet av redaktionell kommunikation.

Kontakta Karolina så slussar hon dig vidare:
0734 23 28 30 eller
karolina@marknadshuset.se